Logowanie

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, któremu przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, pracodawca może skrócić termin wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Za pozostały okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to jest w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej przysługującemu pracownikowi za ten okres wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem koniecznym, od którego zależy przysługujące pracodawcy prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia to wypowiedzenie następuje z powodu likwidacji pracodawcy, ogłoszenia jego upadłości lub innych przyczyn niedotyczących pracowników. W innych przypadkach pracodawca nie może jednostronnie skrócić okresu wypowiedzenia (strony mogą jednak w każdym przypadku na mocy porozumienia skrócić okres wypowiedzenia nawet po wypowiedzeniu umowy o pracę). Co równie ważne oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może nastąpić jedynie jednocześnie z wypowiedzeniem umowy; późniejsze skrócenie okresu wypowiedzenia jest bezskuteczne (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 r. sygn. akt I PR 391/90). Za czas, o który skrócony został okres wypowiedzenia, za który pracodawca ma obowiązek zapłacić odszkodowanie, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne - stosunek pracy wygasł wraz z upływem skróconego okresu wypowiedzenia. Z tego samego powodu za ten okres czasu pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Treść wypowiedzenia umowy o pracę

  Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę, w treści którego pracodawca informuje mnie o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia do 1-go miesiąca, przyczynie wypowiedzenia (likwidacja stanowiska pracy) jak i 7-dniowym terminie wniesienia odwołania liczonym od dnia doręczenia wypowiedzenia. Czy w wypowiedzeniu tym pracodawca nie powinien poinformować mnie o przysługujących mi odprawach oraz o odszkodowaniu z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia?

 • W jakich normalnych sytuacjach zostaje rozwiązana umowa o prace?

  W jakich normalnych sytuacjach zostaje rozwiązana umowa o prace?

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia

  Pod koniec czerwca pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wyraził zgodę. Jednak po wręczeniu wypowiedzenia stosunek pracownicy do swoich obowiązków uległ znacznemu pogorszeniu. Pracodawca nie chce korzystać z tzw. ""dyscyplinarki"". Czy w takiej sytuacji pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia i po miesiącu rozwiązać umowę o pracę? Jeśli tak to czy musi uprzedzić o tym pracownicę, czy też wystarczyłoby wręczenie świadectwa pracy na koniec lipca? Czy pracownica musi tu wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia?

 • Wypowiedzenie umowy na okres próbny

  Pracownik zatrudniony był na umowę o pracę na czas próbny. Chcę mu wypowiedzieć umowę lub pracownik mi. Ile wynosi okres wypowiedzenia przez strony ? Czy należy wskazać w umowie termin? (jaki jest najkrótszy termin wypowiedzenia?)

 • Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

  Czy pracownikowi który jest na zwolnieniu lekarskim można przesłać oświadczenie woli pracodawcy o zerwaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia? Wiem ze nie można podczas L4 przedstawić zerwania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale czy ta ochrona pracownika ma tez zastosowanie w przypadku niezachowania okresu wypowiedzenia? Wiem, że nie można podczas L4 przedstawić zerwania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale czy ta ochrona pracownika ma tez zastosowanie w przypadku niezachowania okresu wypowiedzenia?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.