Logowanie

Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

Przepisy Kodeksu pracy przewidują ochronę przez rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży dopuszczalne jest tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca w tym przypadku jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownicy innej pracy. Pracownica zachowuje prawo do świadczeń związanych z ciążą i urodzeniem dziecka (zasiłek macierzyński). Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia

  Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? Czy też mają charakter wiążący ale tylko wtedy, gdy sprawa została przeniesiona na szczebel organizacji ponadzakładowej?

 • Przedstawiciel załogi

  Jesteśmy przedsiębiorstwem nie posiadającym zakładowej organizacji związkowej, do reprezentowania interesów pracowników został wybrany przedstawiciel załogi. Jak długo może trwać kadencja przedstawiciela załogi?

 • Konwalidacja wypowiedzenia umowy o pracę ciężarnej

  Pracownica była nieobecna w pracy od 24.01.07 do 02.02.07 i do 10.02.07 nie przedstawiła usprawiedliwienia. Dyrektor w dniu 13.02.07 rozwiązał z nią umowę o pracę z jej winy, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego zgodnie z art. 52 § 3 kodeksu pracy. Następnego dnia pracownica przedstawiła zaświadczenie, że jest w ciąży i wniosła pozew o przywrócenie do pracy. Czy rozwiązanie umowy było dopuszczalne? Czy zostało dokonane we właściwym trybie? Jeśli tryb był niewłaściwy, czy możliwa jest jego konwalidacja post factum?

 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl ustawy o związkach zawodowych?

 • Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

  Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami lecz przed ogłoszeniem list pracowników do zwolnienia?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.