Logowanie

Umowa współpracy w zakresie dostawy płodów rolnych

Jedną z najważniejszych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu możliwie największej liczby stałych kontrahentów, co jest szczególnie istotne na rynku spożywczym. Sprzyja temu bardzo wiele różnego rodzaju czynników, w tym między innymi zawieranie umów o wzajemnej współpracy handlowej. Pozwalają one określić wzajemne prawa i obowiązki oraz zasady współpracy kontrahentów, minimalizując w ten sposób ryzyko niepowodzeń.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Forma umowy dostawy na wyłączność

  Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zawarła niepisaną (ustną) umowę o świadczenie zaopatrzenia w jednoznacznie zdefiniowany surowiec chemiczny innego podmiotu (Sp. z o.o.) prowadzącego działalność produkcyjno-handlową na terenie Polski (produkcja zw. chemicznych). Dostawca ostatecznie znalazł źródło pozyskiwania takiego surowca występującego jako produkt uboczny w jednym zakładzie w kraju i innym za granicą. Prowadzi od kilku m-cy regularne dostawy (sprzedaż) surowca dostarczając go odbiorcy. Dostawca nie posiada pisemnej umowy z odbiorcą (kupującym) dotyczącej wyłączności w zakresie sprzedawanego materiału. Czy między sprzedającym a kupującym winna być zawarta umowa dotycząca dostaw i zaopatrzenia w formie pisemnej? Proszę o informację, gdzie mogę znaleźć stosowną umowę gwarantującą dostawcy (sprzedającemu) ekskluzywność działania jako jedynego podmiotu zaopatrującego odbiorcę w wyspecyfikowany surowiec?

 • Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

  Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel gruntów złożyłem wniosek o dopłaty, obecnie dowiedziałem sie, że o dopłaty do mojej ziemi złożyła wniosek inna spółka, nie mająca ze mną umowy, ani ustnej ani pisemnej, do dzierżawy gruntów. Co oznacza słowo "posiadacz gospodarstwa rolnego " w ustawie z dnia 18 .12.2003 o płatnościach bezpośrednich (Dz. U. 2004r.nr 6,po40 ze zm.). Jak chronione są prawa właściciela gruntów? Czy spółka, która tylko świadczy usługi w zakresie prac rolnych na mojej ziemi, a w rozliczeniu uzyskała zapłatę w postaci płodów rolnych, może rościć sobie prawo do płatności bezpośrednich?

 • Budynek mieszkalno-gospodarczy

  Sąsiad uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. Po "uzyskaniu" zgody na użytkowanie budynku, który nie był w istocie skończony, kontynuuje pełzającą budowę, zmieniając budynek z w/w na budynek mieszkalny. W byłej oborze jest m.in. łazienka i dwa pokoje. Jakie jest kryterium pozwalające stwierdzić, czy budynek jest mieszkalny, czy mieszkalno- gospodarczy? Przecież w każdym budynku jest jakaś część "gospodarcza".

 • Zasady prowadzenia współpracy między firmami

  Jakie są formy współpracy z firmą zagraniczną w dziedzinie przedstawicielstwa danej firmy na terenie naszego kraju, gdzie szukać przepisów regulujących taką współpracę?

 • Przedawnienie roszczeń ze sprzedaży

  Kontrahent odmówił zapłaty za faktury z roczną datą i wcześniejszą twierdząc, że są one przedawnione. Czy kontrahent ma rację?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Umowa o współpracy handlowej

  Jedną z najważniejszych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu możliwie największej liczby stałych kontrahentów. Następuje to najczęściej (...)

 • Umowa przewozu

  Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Oprócz podstawowych (...)

 • Umowa dostawy

  Na podstawie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć odbiorcy rzeczy oznaczone co do gatunku. Wytworzenie może nastąpić z materiałów stanowiących (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.