Logowanie

Wzory umów - usługi

 • Umowa o przygotowanie programu komputerowego

  Umowa o przygotowanie programu komputerowego


 • Umowa o dzieło

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotografia, program komputerowy). Dzieło może polegać (...)


 • Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności (...)


 • Umowa o podnajem lokalu

  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Jeżeli wynajmujący wyrazi na to zgodę, najemca lokalu może wynajęty lokal lub jego część podnająć osobie trzeciej. • Umowa czarteru jachtu

  Z roku na rok coraz więcej osób spędza swój urlop żeglując po akwenach jezior mazurskich. Czarterując jacht warto jest zawrzeć odpowiednią umowę, która precyzyjnie będzie określała wzajemne prawa i obowiązki stron, wyposażenie jachtu czy okres czarteru.


 • Umowa faktoringu

  finansowych. Przedmiotem umowy są z reguły wierzytelności o odroczonym terminie płatności, które przelewane są na faktora przed terminem wymagalności. W ten sposób sprzedawca wierzytelności uzyskuje, za odpowiednim wynagrodzeniem, środki finansowe jeszcze przed terminem płatności. Ponadto (...)


 • Umowa spedycji

  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Przy świadczeniu usług spedycyjnych spedytor może działać w imieniu własnym albo (...)


 • Umowa przechowania

  Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przechowawca nie może używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do zachowania jej w stanie niepogorszonym. Przedmiotem przechowania może (...)


 • Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o.

  Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


 • Umowa o organizację bankietu

  Coraz bardziej powszechne staje się urządzanie różnego rodzaju bankietów, imprez integracyjnych dla pracowników przedsiębiorstwa. Zlecając organizacje takiego przedsięwzięcia warto jest dokładnie określić w umowie świadczenia organizatora, tak aby uniknąć mogących powstać na tym polu (...)


 • Umowa o wykonanie strony internetowej

  Szybki rozwój internetu stwarza nowe możliwości dotarcia z ofertą własnej firmy do nieograniczonego kręgu potencjalnych kontrahentów. Wiąże się to z kolei z koniecznością posiadania tzw. wizytówki internetowej przedsiębiorstwa. Umowa o wykonanie strony internetowej ze swej istoty będzie (...)


 • Umowa lombardowa

  Umowa lombardowa w swej konstrukcji zbliżona jest do umowy pożyczki. Różni się od umowy pożyczki tym, iż jest zabezpieczona poprzez przeniesienie posiadania określonej rzeczy lub innego wartościowego przedmiotu, z jednoczesnym upoważnieniem do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia w razie braku (...)


 • Umowa o dzieło - remont mieszkania

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć charakter materialny, w szczególności może nim być rzecz: np. ubranie, mebel, samochód, pomalowanie mieszkania, położenie kafelek. Może (...)


porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.