Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 136 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-02-23
Data wejscia w życie:1926-03-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 136 z 1926Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 136 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 131 z 1926

  Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji traktatu Gwarancyjnego między Polską a Francją oraz traktatu Arbitrażowego między Polską a Niemcami, podpisanych w Londynie dnia 1 grudnia 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 135 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1926 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bobrowniki i Wojkowice-Kościelne w powiecie będzińskim w województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 137 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 27 lutego 1926 r. w sprawie pobierania opłat na utrzymanie morskich stacyj ratowniczych i zmiany morskich opłat pilotowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 134 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1926 r. o wydzieleniu wsi i folwarku Gózd oraz niezamieszkałych kolonij Gózd "A" i Gózd "B" z gminy wiejskiej Miastków w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem i wcieleniu ich do gminy wiejskiej Parysów w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 133 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 130 z 1926

  Ustawa z dnia 12 lutego 1926 r. o utworzeniu samodzielnej gminy wiejskiej "Czachary-Zbaraskie" w powiecie zbaraskim.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

  Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

  Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 51

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonego według ceny średniej z IV kwartału 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 67

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1999 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.