Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1927 NR 31

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 255 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 279 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 marca 1927 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozdziału V ustępu IX rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 278 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 marca 1927 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 286 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 marca 1927 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Mołodecznie.


 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 285 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 marca 1927 r. w sprawie zniesienia nieszawskiego Powiatowego Urzędu Ziemskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 284 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 marca 1927 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Stolinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 258 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o unormowaniu stanu prawnego w województwach: wileńskiem, nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, białostockim, bielskim i sokólskim województwa białostockiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 257 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o przedłużeniu terminu, przewidzianego w art. 1 ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami w brzmieniu, nadanem jej ustawami: z dnia 23 czerwca 1923 r., z dnia 20 marca 1924 r., z dnia 31 marca 1925 r. i z dnia 23 lipca 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 256 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. w sprawie zmiany art. 170 ustawy o opłatach stemplowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 277 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 marca 1927 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 5 lutego 1927 r. o ulgach celnych dla macy.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 276 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 marca 1927 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 272 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Poznania terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 271 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Polichno w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem, i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej o nazwie "Rozważyn".

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 270 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamień w powiecie sępolneńskim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy miejskiej Kamień w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 269 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o rozszerzeniu granic m. Lwowa w województwie lwowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 268 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zmianie granic powiatów łowickiego i skierniewickiego w województwie warszawskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 267 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Miechów w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 266 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zmianie granic powiatów słupeckiego i konińskiego w województwie łódzkiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 265 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy za dostarczenie lokalu na pomieszczenie urzędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 275 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1927 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 274 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1927 r. wydane co do §§ 5-8 oraz 13 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 listopada 1926 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 264 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Przybradz, Graboszyce i Gierałtowice z powiatu oświęcimskiego, i włączeniu ich do powiatu wadowickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 263 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Błożew Górna, Koniów, Towarnia i Wołcza Dolna z powiatu starosamborskiego w województwie lwowskiem, i o włączeniu ich do powiatu dobromilskiego w temże województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 262 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Suraż w powiecie i województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 261 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o połączeniu obszaru dworskiego (leśnego) Wesoła z obszarem dworskim (leśnym) Zgorzelec w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 260 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 283 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Trojanów, Ryki i Kłoczew w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 282 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Górzno i Parysów w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 281 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o zniesieniu gmin wiejskich Karsusy, Jakusze i Skrzyszew oraz o zmianie granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 273 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1927 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 280 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sól, Aleksandrów i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 259 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1927 r. w sprawie rozszerzenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I-ej kategorji w państwowej służbie technicznej w dziale Ministerstwa Robót Publicznych na służbę techniczną w dziale Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.