Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 205 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kongo Belgijskiego i terytorjów znajdujących się pod mandatem Belgji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1931-01-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 205 z 1931Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 205 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 202 z 19311931-04-01

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 201 z 19311931-04-01

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 204 z 19311931-03-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 203 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 199 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 198 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 197 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie mieszkań nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 196 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 194 z 19311931-03-31

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 193 z 19311931-03-31

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 192 z 19311931-03-31

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. uzupełniającego art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 200 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 195 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o zakładach leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 206 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do umowy handlowej między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 852

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1065

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.