Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 210 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-04-03
Data wydania:1931-03-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-04-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 210 z 1931Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 210 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 213 z 19311931-04-03

  Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania art. 7 ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 212 z 19311931-04-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji porozumienia między Polską a Portugalją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie dnia 27 sierpnia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 211 z 19311931-04-03

  Porozumienie między Polską a Portugalją dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisane w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 209 z 19311931-04-03

  Tymczasowy układ handlowy między Polską i Łotwą, podpisany w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 208 z 19311931-04-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę w imieniu własnem i w imieniu W.M. Gdańska dokumentu ratyfikacyjnego układu w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes Platessa) i fląder (Pleurobectes Flesus) na morzu Bałtyckiem i protokółu końcowego, podpisanych w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 207 z 19311931-04-03

  Układ w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem podpisany w Berlinie, dnia 17 grudnia 1929 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja wobec upadłego niewykonującego układu

  Na jakiej podstawie wobec upadłego, który nie wykonuje układu można wszcząć egzekucję?

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku (...)

 • Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

  Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Odpowiedź na reklamację

  Spółka cywilna złożyła reklamację do dostawcy energii elektrycznej w związku z nieprawidłowym działaniem licznika. Dostawca opóźnia się z odpowiedzią. Czy dostawcę (...)

 • Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

  Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 216

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Komunikat UE z 2007-02-08 nr 28 poz. 5

  Wypis ze środka odnoszącego się do likwidacji, ustanowionego zgodnie z art. 9 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-14 poz. 1137

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-22 poz. 1614

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.