Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 144 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowana do warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-04-14
Data wejscia w życie:1948-04-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 144 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 144 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 143 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 142 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 141 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o sposobie udowadniania przez podatników przychodów gotówkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 140 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed 1 września 1939 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 139 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 149 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 148 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. o utworzeniu powiatu kolneńskiego w województwie białostockim.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 147 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 151 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 150 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 146 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 145 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

 • Scalanie i podział nieruchomości

  Do jakiego urzędu należy się zwrócić i jakie złożyć dokumenty występując o scalenie i inny podział dwóch działek budowlanych?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

  Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1097

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw z 1960-02-17 poz. 67

  Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2863

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1157

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.