Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-09-20
Data wejscia w życie:1975-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 228 z 1974

  Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 222 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 221 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 220 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 219 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 218 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 217 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 216 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 227 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 226 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 225 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 224 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 223 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie za pracę w sobotę i niedzielę

  W zakładzie obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik wykonywał pracę w dniu 11.09. (sobota) od godz. 8.00-18.00 i w dniu 12.09. (niedziela) od godz. 7.00 (...)

 • Nadgodziny za sobotę

  Od poniedziałku do piątku przepracowuję 40 godzin, aczkolwiek zdarza się, że muszę przyjść także do pracy w sobotę. Mam ustaloną stawkę godzinową. O ile wzrasta (...)

 • Wolne dni w zamian za nadgodziny

  W jakich sytuacjach pracodawca może za godziny nadliczbowe przepracowane od poniedziałku do piątku zamiast wypłaty wynagrodzenia udzielać pracownikowi wolnych dni lub (...)

 • Godziny nadliczbowe dla prezesa spółki

  Czy prezes zarządu Spółki z o.o. zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do roszczenia o wolny dzień w zamian za pracę w sobotę i niedzielę? Nie ustalono zadaniowego (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 301

  Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-24 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-15 poz. 353

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1037

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-14 poz. 1146

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.