Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 192 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-10-17
Data wejscia w życie:1975-12-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 192 z 1975pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 192 z 1975 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 196 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 195 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 194 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 193 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 198 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 197 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 191 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 190 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 189 z 1975

  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 660

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-22 poz. 421

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-22 poz. 61

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 519

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.