Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 193 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-10-24
Data wejscia w życie:1975-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 193 z 1975pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 193 z 1975 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 196 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 195 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 194 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 192 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 198 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 197 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 191 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 190 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 189 z 1975

  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-01 poz. 622

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-02 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.