Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1995 NR 130

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 634 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zawierających wiadomości o świadku, którego dane umożliwiające ujawnienie tożsamości podlegają zachowaniu w tajemnicy, oraz sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 632 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 631 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 633 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.


 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 635 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 630 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 629 z 1995

  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.