Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 779 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-19
Data wejscia w życie:1996-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 779 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 779 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 782 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 789 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 784 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 774 z 1995

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 790 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 788 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 787 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 783 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 781 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 780 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 778 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 777 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 776 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 786 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 785 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 775 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

zamów dokument

Porady prawne

 • Budowa na działce rolnej

  Dostałem od pośrednika ofertę zakupu działki rolnej dla której zostały wydane warunki zabudowy na budynek mieszkaniowy. Działka nie jest objęta planem. Z tego co się (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Prawo budowlane - stare i nowe przepisy

  Sąsiadujące ze sobą działki mają nowych właścicieli, ale są to spadkobiercy żyjących w tych miejscach od wielu pokoleń rodzin. Nowi właściciele jednej z działek (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

  Co oznacza symbol R, którym oznaczane są działki w planie zagospodarowania przestrzennego gmin?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 826

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 824

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1783

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 555

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.