Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 785 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-15
Data wejscia w życie:1996-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 785 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 785 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 782 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 789 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 784 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 774 z 1995

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 790 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 788 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 787 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 783 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 781 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 780 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 779 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 778 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 777 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 776 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 786 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 775 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-27 poz. 823

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1924

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

 • Legislacja UE z 2010-12-29 nr 343 poz. 1

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-29 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.