Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1995 NR 29

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 149 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 148 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 150 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 147 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.


 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 151 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat drogowych pobieranych od zagranicznych podmiotów gospodarczych.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.