Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 896 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz i niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-10-07
Data wejscia w życie:1998-11-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 896 z 1998pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 896 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 893 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 894 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 892 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działałność naukową i naukowo-techniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 898 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt K. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 891 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 890 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 897 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 889 z 1998

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 września 1998 w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Załączników A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 895 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 888 z 1998

  Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Handel złomem

  Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

  Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka (...)

 • Ograniczenia w obrocie złotą biżuterią

  Czy polskie prawo przewiduje jakieś ograniczenia w obrocie złotą biżuterią?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1807

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe

 • Dziennik Ustaw z 1996-02-16 poz. 177

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

 • Komunikat UE z 2010-02-04 nr 28 poz. 25

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-06 nr 152 poz. 16

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych łączników rur lub przewodów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 731

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.