Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1375 z 2002 - Strona 14

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-09
Data wydania:2002-09-16
Data wejscia w życie:2002-10-24
Data obowiązywania:2002-10-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1375 z 2002 - Strona 14


Strona 14 z 27

Dziennik Ustaw Nr 167                — 10628 —                Poz. 1375


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1375 z 2002 - Strona 14 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1379 z 20022002-10-09

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1378 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1377 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1376 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1374 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1373 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1372 z 20022002-10-09

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 806

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-13 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-02 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Monitor Polski 2007 nr 79 poz. 843


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.