Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-10
Data wydania:2002-03-07
Data wejscia w życie:2003-01-25
Data obowiązywania:2003-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 2003


18

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XVII Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 13 grudnia 1995 r. wyżej wymienioną konwencję. Dnia 1 lutego 1996 r. złożono rządowi Niemiec, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem XVIII ustęp 1 konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 maja 1996 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:


1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Południowej Afryki 1 grudnia 1991 r. Republika Albanii 1 września 2001 r. Królestwo Arabii Saudyjskiej 1 marca 1991 r. Republika Argetyńska 1 stycznia 1992 r. Australia 1 września 1991 r. Królestwo Belgii 1 października 1990 r. Republika Beninu 1 kwietnia 1986 r. Republika Bułgarii 1 września 1999 r. Burkina Faso 1 stycznia 1990 r. Republika Chile 1 listopada 1983 r. Republika Chorwacji 1 października 2000 r. Republika Cypryjska 1 listopada 2001 r. Republika Czadu 1 września 1997 r. Republika Czeska 1 maja 1994 r. Królestwo Danii 1 listopada 1983 r. Arabska Republika Egiptu 1 listopada 1983 r. Republika Filipin 1 lutego 1994 r. Republika Finlandii 1 stycznia 1989 r. Republika Francuska 1 lipca 1990 r. Gruzja 1 czerwca 2000 r. Republika Gambii 1 sierpnia 2001 r. Republika Ghany 1 kwietnia 1988 r. Republika Grecka 1 października 1999 r. Republika Gwinei 1 sierpnia 1993 r. Republika Gwinei-Bissau 1 września 1995 r. Królestwo Hiszpanii 1 maja 1985 r. Republika Indii 1 listopada 1983 r. Irlandia 1 listopada 1983 r. Państwo Izraela 1 listopada 1983 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 1 marca 2001 r. Republika Kamerunu 1 listopada 1983 r. Republika Kenii 1 maja 1999 r. Demokratyczna Republika Konga 1 września 1990 r. Republika Konga 1 stycznia 2000 r. Księstwo Liechtensteinu 1 listopada 1997 r. Republika Litewska 1 lutego 2002 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 1 listopada 1983 r. Republika Łotewska 1 lipca 1999 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 1 listopada 1999 r. Republika Mali 1 października 1987 r. Republika Malty 1 czerwca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 2                — 96 —                Poz. 18


Królestwo Maroka 1 listopada 1993 r. Mauretańska Republika Islamska 1 lipca 1998 r. Republika Mołdowy 1 kwietnia 2001 r. Księstwo Monako 1 czerwca 1993 r. Mongolia 1 listopada 1999 r. Królestwo Niderlandów 1 listopada 1983 r. Republika Federalna Niemiec 1 października 1984 r. Republika Nigru 1 listopada 1983 r. Federalna Republika Nigerii 1 stycznia 1987 r. Królestwo Norwegii 1 sierpnia 1985 r. Nowa Zelandia 1 października 2000 r. Islamska Republika Pakistanu 1 grudnia 1987 r. Republika Panamy 1 maja 1989 r. Republika Paragwaju 1 stycznia 1999 r. Republika Peru 1 czerwca 1997 r. Republika Portugalska 1 listopada 1983 r. Rumunia 1 lipca 1998 r. Republika Senegalu 1 czerwca 1988 r. Republika Słowacka 1 marca 1995 r. Republika Słowenii 1 lutego 1999 r. Somalijska Republika Demokratyczna 1 lutego 1986 r. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki 1 września 1990 r.

Konfederacja Szwajcarska 1 lipca 1995 r. Królestwo Szwecji 1 listopada 1983 r. Republika Tadżykistanu 1 lutego 2001 r. Zjednoczona Republika Tanzanii 1 lipca 1999 r. Republika Togijska 1 lutego 1996 r. Republika Tunezyjska 1 czerwca 1987 r. Republika Ugandy 1 sierpnia 2000 r. Ukraina 1 listopada 1999 r. Wschodnia Republika Urugwaju 1 maja 1990 r. Republika Uzbekistanu 1 września 1998 r. Republika Węgierska 1 listopada 1983 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 października 1985 r. Republika Włoska 1 listopada 1983 r. Demokratyczna Republika Wysp Âwiętego Tomasza i Książęcej 1 grudnia 2001 r. Wspólnota Europejska 1 listopada 1983 r.

2. Deklaracje, zastrzeżenia i oświadczenia złożone przez państwa przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20032003-01-10

  Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20032003-01-10

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20032003-01-10

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-27 poz. 592

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzonego w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r.

 • Legislacja UE z 2006-12-08 nr 345 poz. 24

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1568

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-28 poz. 404

  Ustawa z dnia 8 lutego 2013 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 850

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.