Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-18
Data wydania:2003-04-07
Data wejscia w życie:2003-05-03
Data obowiązywania:2003-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 2003


628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy obsłudze następujących specjalistycznych urządzeń technicznych:

1) dzwonów nurkowych;

2) komór dekompresyjnych;

3) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

8) urządzeń treningowych do skoków spadochronowych;

9) wciągarek wykorzystywanych do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowanych

4) polowych rurociągów do transportu paliw płynnych;

5) urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych;

6) mechanicznych urządzeń załadowczo-startowych rakiet;

7) mechanicznych urządzeń załadowczych amunicji o kalibrze co najmniej 80 mm i torped;

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4284 —                Poz. 628


na statkach powietrznych i jednostkach pływających oraz wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) zbiorników ciśnieniowych statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ich napełniania. §

2. Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy konserwacji następujących specjalistycznych urządzeń technicznych:

1) urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych;

2) mechanicznych urządzeń załadowczo-startowych rakiet;

3) mechanicznych urządzeń załadowczych amunicji o kalibrze co najmniej 80 mm i torped;

4) urządzeń treningowych do skoków spadochronowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 632 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 631 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 630 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 629 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 627 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20032003-04-18

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-22 poz. 1184

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-24 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.