Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-15
Data wydania:2005-02-07
Data wejscia w życie:2005-02-15
Data obowiązywania:2005-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2005


233

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

„sąd może przyznać”, z art. 30, art. 32 ust. 1, art. 47 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) w części, w jakiej zawiera zwrot: „sąd może przyznać” j e s t zgodny z art. 30, art. 32 ust. 1 i art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji.


po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 lutego 2005 r., skargi konstytucyjnej Jacka Bąbki o zbadanie zgodności art. 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten zawiera zwrot:

Marek Safjan Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 232 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 231 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 230 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 229 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 228 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 227 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 226 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 224 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 223 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 222 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 221 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 220 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.