Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1199 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-25
Data wydania:2006-08-25
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-09-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1199 z 2006pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1199 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1216 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1215 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1214 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1213 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1212 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1211 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1210 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1209 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1208 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1207 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1206 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1205 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1204 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1203 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1202 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1201 z 20062006-09-25

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1200 z 20062006-09-25

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-12 poz. 16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-12 poz. 1160

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 33/03

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Monitor Polski 2011 nr 44 poz. 480

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.