Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1684 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-14
Data wydania:2006-12-11
Data wejscia w życie:2006-12-14
Data obowiązywania:2006-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1684 z 2006


Dziennik Ustaw Nr 230                — 11388 —                Poz. 1684


1684

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zbigniew Cieślak, Ewa Łętowska — sprawozdawca, Bohdan Zdziennicki,


protokolant: Krzysztof Zalecki,

orzeka: Art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534) jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mirosław Wyrzykowski Jerzy Ciemniewski Ewa Łętowska Zbigniew Cieślak Bohdan Zdziennicki

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 11 grudnia 2006 r., skargi konstytucyjnej Anny Wasilewskiej o zbadanie zgodności art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1684 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1678 z 20062006-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1683 z 20062006-12-14

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1682 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1681 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1680 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1679 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1677 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1676 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.