Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1810 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-28
Data wydania:2006-12-21
Data wejscia w życie:2006-12-28
Data obowiązywania:2006-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1810 z 2006


1810

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592) zarządza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 247                — 12525 —                Poz. 1810§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. § 2.

1. Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń, o których mowa w § 1, przez funkcjonariusza zarządza Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, określając cel, czas i miejsce wykonania czynności.

2. Czynność, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona przy użyciu środków technicznych zapewniających niejawne działanie funkcjonariusza. § 3.

1. Z przeprowadzonej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń funkcjonariusz sporządza

notatkę służbową, która powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującej czynność;

2) czas i miejsce przeprowadzenia czynności;

3) cel i opis przeprowadzonej czynności;

4) rodzaj użytych środków technicznych;

5) podpis funkcjonariusza realizującego czynność.

2. Funkcjonariusz sporządzoną notatkę służbową przekazuje zarządzającemu przeprowadzenie czynności, o której mowa w ust.

1. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1810 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1819 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1818 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1817 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1816 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1815 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1814 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1813 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1812 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1811 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1809 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1808 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1807 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1806 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 611

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.