Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 982 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-08-29
Data wydania:2008-08-27
Data wejscia w życie:2008-09-13
Data obowiązywania:2008-08-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 982 z 2008


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 157                — 8417 —                Poz. 982


982

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Aplikacja legislacyjna, zwana dalej „aplikacją”, jest prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji.

2. Aplikacja jest podzielona na dwa 5-miesięczne semestry i prowadzona w przemiennie następujących cyklach:

1) cykl I: a) aplikacja rozpoczyna się we wrześniu, b) pierwszy semestr trwa od września do stycznia następnego roku, c) drugi semestr trwa od lutego do czerwca, d) patroni prowadzą zajęcia z aplikantami od listopada do października następnego roku, e) aplikacja kończy się egzaminem w listopadzie;

2) cykl II: a) aplikacja rozpoczyna się w lutym, b) pierwszy semestr trwa od lutego do czerwca, c) drugi semestr trwa od września do stycznia następnego roku, d) patroni prowadzą zajęcia z aplikantami od kwietnia do marca następnego roku, e) aplikacja kończy się egzaminem w kwietniu. §

2. Nadzór programowy nad aplikacją sprawuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji. §

3. Aplikacja obejmuje:

3) wyznaczanie patronów aplikantom;

1) uczestnictwo w wykładach oraz konwersatoriach;

2) wykonywanie zadań praktycznych, wyznaczanych przez kierownika aplikacji lub patrona. § 4.

1. Przedmiotem wykładów i konwersatoriów są, z uwzględnieniem odrębności gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych:

1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) metodyka pracy legislacyjnej;

3) procedura prawodawcza;

4) wybrane problemy legislacyjne podstawowych gałęzi prawa; ———————

1)

5) standardy tworzenia prawa w państwie prawnym;

6) prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;

7) orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe.

2. Zadania praktyczne polegają w szczególności na opracowywaniu, pod kierunkiem prowadzącego wykład lub konwersatorium albo patrona:

1) projektów aktów prawnych;

2) założeń projektów aktów prawnych;

3) stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych. § 5.

1. Kierownika aplikacji powołuje i odwołuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

2. Zastępcę kierownika aplikacji powołuje i odwołuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji, w porozumieniu z kierownikiem aplikacji, spośród pracowników Rządowego Centrum Legislacji. § 6.

1. Kierownik aplikacji przygotowuje projekt programu aplikacji oraz zapewnia należyty poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

2. Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:

1) opracowywanie szczegółowego planu zajęć;

2) właściwy dobór wykładowców i patronów;

4) dopuszczanie aplikantów do egzaminu kończącego aplikację.

3. Program aplikacji, plan zajęć, listę wykładowców oraz patronów zatwierdza Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

4. Obsługę administracyjną aplikacji, naboru na aplikację oraz egzaminu kończącego aplikację zapewnia Rządowe Centrum Legislacji. § 7.

1. W roku, w którym rozpoczyna się aplikacja, kierownik aplikacji przekazuje Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji — nie później niż do dnia 31 maja w I cyklu i do dnia 31 grudnia w II cyklu — informację o przyjmowaniu zgłoszeń na aplikację.

2. W informacji podaje się:

1) limit przyjęć na aplikację;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 982 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 988 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 987 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 986 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 985 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 983 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 981 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 980 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 979 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 978 z 20082008-08-29

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 977 z 20082008-08-29

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 976 z 20082008-08-29

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Finansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

  Kancelaria radcy prawnego zatrudniła w 2008 roku osobę odbywającą aplikację radcowską. Zatem zatrudniona osoba nie była skierowana na aplikację przez tę kancelarię, (...)

 • Rzecz główna, przynależności i części składowe

  Po zakupieniu oprogramowania (twórcą programu jest firma, w której pracuję) klient życzy sobie nośnika z wersją instalacyjną aplikacji oraz dokumentacji technicznej (...)

 • Egzamin radcowski bez aplikacji

  Interesuje mnie, czy w obecnym stanie prawnym można podejść do egzaminu na radcę prawnego bez odbywania aplikacji? O ile mi wiadomo, jest taka możliwość, jeżeli pracowało (...)

 • Świadczenie usług prawnych bez aplikacji

  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa świadczenie porad prawnych przez osobę legitymującą się wprawdzie wykształceniem prawniczym, niemniej taką, która (...)

 • Udzielanie porad przez osobę bez aplikacji

  Czy na stanowisko radcy prawnego może zostać przyjęty pracownik mający wyższe prawnicze wykształcenie lecz nie posiadający odpowiednich uprawnień - aplikacji? Czy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.