Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1246 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-13
Data wydania:2008-11-07
Data wejscia w życie:2008-11-13
Data obowiązywania:2008-11-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1246 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 201                — 10974 —                Poz. 1246


1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r. Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Stawka płatności do pomidorów za 2008 r. wynosi 133,65 zł na 1 tonę pomidorów. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1246 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1247 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1245 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1244 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1243 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1242 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1241 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1240 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1239 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1238 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1237 z 20082008-11-13

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.