Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2008 NR 201

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1247 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1246 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1245 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1244 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.


 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1243 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1242 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1241 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1240 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1239 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1238 z 20082008-11-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1237 z 20082008-11-13

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.