Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1393 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-09
Data wydania:2008-11-27
Data wejscia w życie:2008-12-17
Data obowiązywania:2008-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1393 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 218                — 12090 —                Poz. 1393


1393

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 33u ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się następującą liczbę udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1) dolnośląskie — 92 750 udziałów (7,3 %);

2) kujawsko-pomorskie — 73 691 udziałów (5,8 %);

3) lubelskie — 69 880 udziałów (5,5 %);

4) lubuskie — 45 739 udziałów (3,6 %); ———————

1)

5) łódzkie — 72 421 udziałów (5,7 %);

6) małopolskie — 81 315 udziałów (6,4 %);

7) mazowieckie — 171 523 udziały (13,5 %);

8) opolskie — 43 198 udziałów (3,4 %);

9) podkarpackie — 62 257 udziałów (4,9 %);

10) podlaskie — 48 281 udziałów (3,8 %);

11) pomorskie — 90 208 udziałów (7,1 %);

12) śląskie — 116 890 udziałów (9,2 %);

13) świętokrzyskie — 38 116 udziałów (3,0 %);

14) warmińsko-mazurskie — 67 339 udziałów (5,3 %);

15) wielkopolskie — 123 243 udziały (9,7 %);

16) zachodniopomorskie — 73 691 udziałów (5,8 %). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1393 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1400 z 20082008-12-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1399 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1398 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1396 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1395 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1394 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1391 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1390 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1389 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 69 poz. 864

  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-05 poz. 1103

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 339

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski 2004 nr 28 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski 2004 nr 12 poz. 195

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.