Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2010 NR 100

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 646 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 645 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 644 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 643 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne


 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 642 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 641 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 640 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 639 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 638 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.