Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 908 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-26
Data wydania:2010-07-15
Data wejscia w życie:2010-08-10
Data obowiązywania:2010-07-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 908 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 135                — 11050 —                Poz. 908


908

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009 Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

§

1. Ustala się wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009, które w roku podatkowym 2009 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. (poz. 908)

WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2009

1. Województwo dolnośląskie Dzierżoniów m. Gromadka Kłodzko m. Legnica m. Polkowice Wałbrzych m.

2. Województwo lubuskie Kostrzyn m.

3. Województwo łódzkie Ozorków m.

4. Województwo małopolskie Kraków m.

5. Województwo podkarpackie Mielec m. Nowa Dęba Stalowa Wola m.

6. Województwo podlaskie Suwałki m.

7. Województwo pomorskie Kwidzyn m. Słupsk Tczew m. Tczew

8. Województwo śląskie Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Gliwice m. Pawłowice Sosnowiec m. Tychy m. Żory m.

9. Województwo warmińsko-mazurskie Dobre Miasto Ełk m.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 908 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 912 z 20102010-07-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 911 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 910 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 909 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 907 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 906 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 905 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 904 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-19 poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-28 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-16 poz. 599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1609

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.