Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania materiałów z wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej drugiej kadencji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-16
Data wejscia w życie:1957-01-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1957Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 20 z 1957

  Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 19 z 1957

  Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań jednostek spółdzielczych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 18 z 1957

  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 17 z 1957

  Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 23 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie upoważnienia Centrali Handlu Sprzętem Medycznym i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu sprzętem medycznym do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie sprzętu medycznego chałupników, osobom wykonującym przemysł domowy oraz rzemieślnikom.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 21 z 1957

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu szkolenia pożarniczego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 16 z 1957

  Uchwała nr 813 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1956 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 14 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 13 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-20 poz. 435

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1907

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1905

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 4 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.

 • Monitor Polski 2009 nr 9 poz. 85

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.