Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-01-01
Data wejscia w życie:1961-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1961Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1961

  Uchwała nr 432 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1961

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1961

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1961

  Uchwała nr 431 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 1056 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki funduszami dobrowolnych świadczeń społecznych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 1961

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1961

  Uchwała nr 318 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1961

  Uchwała nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Legislacja UE z 2006-08-29 nr 234 poz. 43

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-10 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.