Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 347 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-12-29
Data wejscia w życie:1989-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 347 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 347 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 342 z 1988

  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 341 z 1988

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania zasad dysponowania i administrowania wojewódzkimi funduszami przeciwalkoholowymi do rozwiązań ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 346 z 1988

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zakresu egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych w akademiach medycznych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 345 z 1988

  Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 343 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1988 r. w sprawie przyjęć na I rok studiów dziennych w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 344 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1209

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.