Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-12-29
Data wejscia w życie:1995-01-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 stycznia 1995 r. w sprawie określenia warunków wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o zamówienia publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-06-20 nr 136 poz. 1

  Poprawka do ogłoszeń o konkursach EPSO/AD/94/07 i EPSO/AST/37/07 (  Dz. U. C 45 A z 28.2.2007)

 • Komunikat UE z 2007-03-13 nr 58 poz. 21

  Zmiana ogłoszenia o przetargu na refundację na wywóz owsa z Finlandii i ze Szwecji w roku gospodarczym 2006/2007 (  Dz.U. C 204 z 26.8.2006)

 • Komunikat UE z 2009-10-31 nr 261 poz. 1

  Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/174/09 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A z dnia 20 maja 2009 r.)

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.