Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 stycznia 1995 r. w sprawie określenia warunków wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-01-02
Data wejscia w życie:1995-01-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o zamówienia publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zawarcie ugody przed sądem polubownym

  Czy chcąc rozstrzygnąć spór polubownie, strony muszą się zgłosić do jakiegoś sądu polubownego już istniejącego (np. przy KIG), czy mogą powołać arbitrów - (...)

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco (...)

 • Błędy w SIWZ

  W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa (...)

 • Co wchodzi w skład kosztów sądowych?

  W wyniku niekorzystnego wyroku sądu polubownego ( zespołu arbitrów ), wniosłem skargę do sądu okręgowego. Sąd rozstrzygnął sprawę na moją korzyść. W czasie rozprawy (...)

 • Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

  W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-20 poz. 816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-26 poz. 468

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1485

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 461

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.