Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 147 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-03-02
Data wejscia w życie:1995-03-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 147 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 147 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 138 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów i wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 148 z 1995

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 146 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 152 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 153 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 151 z 1995

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 150 z 1995

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 149 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez TELEMACH z siedzibą w Łodzi w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 154 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 145 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 144 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 143 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 142 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 141 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 140 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 139 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Zaliczka tytułu umowy o dzieło

  W 2011 roku wypłaciliśmy osobie fizycznej zaliczkę tytułem umowy o dzieło. Podpisanie umowy, oraz wykonanie i odebranie usługi odbędzie się w 2012 r. Czy w 2011 roku (...)

 • PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

  Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 28.08.2007 r. do 19.02.2008 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego we wskazanym terminie. Kiedy wystawić i doręczyć (...)

 • Dochody osoby współpracującej

  Zatrudniam żonę w mojej firmie jako osobę współpracującą. Jak wykazać dochody żony np. miesięczne lub w PIT? Czy żona musi mieć umowę o pracę?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-23 poz. 1514

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1764


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.