Logowanie

Monitor Polski Nr 19, poz. 334 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-23
Data wydania:2002-03-12
Data wejscia w życie:2002-03-12
Data obowiązywania:2002-05-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 19, poz. 334 z 2002


Monitor Polski Nr 19                — 926 —                Poz. 334


334

Rej. 42/2002 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), za wybitne zasługi dla rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego, za działalność społeczną i charytatywną, odznaczony zostaje KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie Stanisław Waszkiewicz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski


pobierz plik

Monitor Polski Nr 19, poz. 334 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 347 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 346 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 345 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 344 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 343 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 342 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 341 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 340 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 339 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 338 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 337 z 20022002-05-23

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 336 z 20022002-05-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 335 z 20022002-05-23

  Uchwała Nr 12/2002 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 22 października 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 333 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 332 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 331 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 330 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 329 z 20022002-05-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.