Logowanie

Monitor Polski Nr 19, poz. 338 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-23
Data wydania:2002-05-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-05-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 19, poz. 338 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 19                — 939 —                Poz. 338


338

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r. Na podstawie art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) ogłasza się, co następuje:


1. Wskaźnik waloryzacji kwot dochodu i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12) i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy (Dz. U. Nr 109, poz. 1160 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) wynosi od dnia 1 czerwca 2002 r. 103,04%.

2. Od dnia 1 czerwca 2002 r.:

1) wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 210 zł,

2) wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie może przekroczyć: a) na osobę samotnie gospodarującą — 461 zł, b) na pierwszą osobę w rodzinie — 418 zł, c) na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat — 294 zł, d) na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat — 210 zł,

3) kwoty dochodu na osobę w rodzinie, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynoszą:

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla: Dochód na osobę w złotych osób samotnie gospodarujących 1 do 461 462—752 753—1 003 1 004—1 171 1 172—1 253 1 254—1 337 1 338—1 504 powyżej 1 504 2 nieodpłatnie 3 7 15 30 60 90 100 osób w gospodarstwach wieloosobowych 3 nieodpłatnie 7 15 25 40 70 100 100

4) zasiłek stały wynosi 418 zł,

5) renta socjalna wynosi 418 zł,

6) macierzyński zasiłek jednorazowy wynosi 201 zł,

7) minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 19 zł,

8) minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 19 zł,

9) minimalna kwota obniżonej renty socjalnej wynosi 52 zł,

10) minimalna wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego wynosi 52 zł,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 19, poz. 338 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 347 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 346 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 345 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 344 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 343 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 342 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 341 z 20022002-05-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 340 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 339 z 20022002-05-23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 337 z 20022002-05-23

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 336 z 20022002-05-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 335 z 20022002-05-23

  Uchwała Nr 12/2002 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 22 października 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 334 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 333 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 332 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 331 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 330 z 20022002-05-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 329 z 20022002-05-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 326

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 234

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-13 poz. 1055

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 218

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.