Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 50 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-25
Data wydania:2001-11-06
Data wejscia w życie:2001-11-06
Data obowiązywania:2002-01-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 50 z 2002


Monitor Polski Nr 3                — 59 —                Poz. 50


50

Rej. 274/2001 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI


1. Łent Edmund,

2. Rzetelski Jerzy, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Ciszewski Andrzej Włodzimierz,

4. Dobrzański Janusz,

5. Janicki Piotr,

6. Nowak Tadeusz Wiktor,

7. Pruszkowski Lubosław Kazimierz, za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

8. Bogusz Marcin Jakub,

9. Âwiętochowski Lesław Julian, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

10. Królas Ludwik,

11. Marciniak Jolanta Maria,

12. Moliński Zdzisław,

13. Zaborski Andrzej Karol.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 3, poz. 50 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 76 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 75 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 74 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 73 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 72 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 71 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 70 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 69 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 68 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 67 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 66 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 65 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 64 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 63 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 62 z 20022002-01-25

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 61 z 20022002-01-25

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 60 z 20022002-01-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 59 z 20022002-01-25

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 58 z 20022002-01-25

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 57 z 20022002-01-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 56 z 20022002-01-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2001 nr 12 poz. 196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.