Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-22
Data wydania:2002-10-18
Data wejscia w życie:2002-10-18
Data obowiązywania:2003-01-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 2003


63

Rej. 221/2002 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,

Monitor Polski Nr 5                — 238 —                Poz. 63z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Zdrowia, za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI po raz drugi

1. Chrzanowski Czesław Roman, ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

2. Bobko Bogdan Janusz,

3. Cieślak Stanisław,

4. Deminger Zygmunt,

5. Duda Tadeusz,

6. Gołąb Ryszard,

7. Kmiecik Andrzej,

8. Kozioł Ryszard Marian,

9. Kucharzewski Teofil,

10. Mizera Marian,

11. Moga Marek,

12. Nawrat Zygmunt,

13. Ochojski Józef Edward,

14. Ogrocki Bogdan Marian,

15. Olczyk Sławomir Stanisław,

16. Orlewicz Eugeniusz,

17. Paszkowski Kazimierz,

18. Plura Albert Wilhelm,

19. Rojek Andrzej Władysław,

20. Szołtysek Andrzej,

21. Âliwa Zdzisław Henryk,

22. Wielkopolan Lech,

23. Zawadzki Janusz, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

24. Banczarek Marek Kazimierz,

25. Borowiec Tadeusz Tomasz,

26. Borys Florian,

27. Dzik Michał,

28. Gamrot Karol,

29. Giemza Piotr,

30. Grzyb Andrzej Henryk,

31. Helman Zygmunt,

32. Hormański Ryszard,

33. Hyski Eugeniusz,

34. sierż. Kardasiński Dariusz,

35. Kasperek Kazimierz,

36. st. chor. Kisielewski Jacek, 37.

Knapek Stanisław,

38. Kociołek Edward,

39. Kreczkowski Ryszard,

40. Kruszyński Jerzy,

41. Laskowski Zdzisław,

42. Michalski Stanisław,

43. Moś Jerzy Henryk,

44. Osuch Roman,

45. Pawełczyk Andrzej Marian,

46. Piasecki Władysław,

47. Pypno Włodzimierz,

48. Romańczyk Czesław,

49. Skalik Zbigniew Marian,

50. Sobieraj Roman,

51. Sorek Jan Piotr,

52. Staroń Piotr Wacław,

53. Âliwiński Adam Roman,

54. Walczak Mirosław,

55. Zelcer Zygmunt, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

56. Barzak Stanisław,

57. Bogdanowicz Wacław,

58. Burek Krzysztof,

59. Cebula Bogdan,

60. Czudek Emil,

61. Drożdż Krzysztof,

62. Fic Ryszard,

63. Harupa Jan,

64. Jarosz Bogusław,

65. Kamela Tadeusz,

66. Komiakiewicz Waldemar,

67. Kopoński Mirosław,

68. Kościesza Piotr,

69. Kotliński Adam Edward,

70. Kryński Sławomir Franciszek,

71. Legierski Adam,

72. Majnusz Dariusz,

73. Marczak Robert Piotr,

74. Mazur Sławomir,

75. Męcik Włodzimierz Henryk,

76. Niklas Alfred Kazimierz,

77. Pach Leszek,

78. Pacholak Andrzej Marceli,

79. Patalas Józef Henryk,

80. Prałat Leszek,

81. Puchałka Józef,

82. Radzikowski Ireneusz,

83. Richczajt Maciej,

84. Rosół Stanisław,

85. Sitarz Dariusz,

86. Somla Mirosław,

87. Sypek Zofia Urszula,

88. Âlusarczyk Henryk Andrzej,

89. Âmieja Andrzej,

90. Tarka Zbigniew,

91. Trąbka Adam,

92. Warchał Czesław,

93. Zawrin Wincenty,

94. Zięterski Piotr,

95. Złocki Leszek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 73 z 20032003-01-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 72 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 71 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 70 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 69 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 68 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 20032003-01-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 20032003-01-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 64 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 62 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2003 r. nr 113-4-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.