Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 876 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-26
Data wydania:2009-09-25
Data wejscia w życie:2009-09-25
Data obowiązywania:2009-10-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 876 z 2009


Monitor Polski Nr 68                — 3264 —                Poz. 876


876

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Jan BIAŁCZYK dr hab. Stanisław FABCZAK dr hab. Piotr Andrzej KRUTKI dr hab. Jolanta Bogna LEGOCKA dr hab. Regina Halina OSIECKA dr hab. Marcin RAPACZ nauk chemicznych dr hab. Irena KULSZEWICZ-BAJER dr hab. Marek Marian MARCZEWSKI nauk ekonomicznych dr hab. Tomasz Stanisław BUDNIKOWSKI dr hab. Marek Krzysztof PAWLAK nauk fizycznych dr hab. Jerzy KONIOR dr hab. Renata Grażyna ŚWIRKOWICZ nauk humanistycznych dr hab. Stanisław BORAWSKI dr hab. Andrzej FRISZKE dr hab. Anna Lucyna KUKUŁKA-WOJTASIK dr hab. Barbara Zofia SIENKIEWICZ dr hab. Danuta Małgorzata ULICKA dr hab. Piotr ŻMIGRODZKI nauk matematycznych dr hab. Zbigniew Jan JUREK dr hab. Grzegorz Krzysztof PLEBANEK nauk medycznych dr hab. Janusz Stanisław BANY dr hab. Tomasz Marian BRZOSTEK dr hab. Paweł Eugeniusz BUSZMAN dr hab. Lucyna Maria MASTALERZ dr hab. Witold Marian MŁYNARCZYK dr hab. Kazimierz PASTERNAK sztuk teatralnych Piotr DAMULEWICZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk dr hab. Włodzimierz Henryk RUKA dr hab. Janina Marta STĘPIŃSKA dr hab. Anna Beata WOJAS-PELC nauk o kulturze fizycznej dr hab. Józef Ignacy LANGFORT nauk o Ziemi dr hab. Marek Leszek DEGÓRSKI nauk rolniczych dr hab. Jolanta Maria BIESAGA-KOŚCIELNIAK dr hab. Maria Jadwiga KRÓL dr hab. Krzysztof LIPKA dr hab. Józef MOSIEJ nauk technicznych dr hab. Konrad Przemko ECKES dr hab. Jan Józef IŻYKOWSKI dr hab. Danuta Krystyna KACZMAREK dr hab. Andrzej Benedykt KOŁTUNIEWICZ dr hab. Jacek PIGŁOWSKI dr hab. Andrzej RUSIN dr hab. Gabriel Krystian WRÓBEL dr hab. Zofia Wiesława ŻAKOWSKA nauk teologicznych o. dr hab. Zygfryd SMOLKA ks. dr hab. Stanisław WARZESZAK nauk weterynaryjnych dr hab. Zenon Stanisław SOŁTYSIAK II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk muzycznych Ewa Aleksandra WYCICHOWSKA


pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 876 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 888 z 20092009-10-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 887 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 885 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 884 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 883 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 882 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 881 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 880 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 879 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 878 z 20092009-10-26

  Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 877 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 875 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 874 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.