Logowanie

Monitor Polski Nr 86, poz. 901 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-23
Data wydania:2011-09-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 86, poz. 901 z 2011


Monitor Polski Nr 86 — 6695 — Poz. 901


901

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z  dnia 27 lipca 2001  r. — Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz.  U. Nr  98, poz.  1070, z  późn. zm.1)) w  związku z  art.  29 ustawy z  dnia 25 lipca 2002  r. — Prawo o  ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr  153, poz. 1269, z późn. zm.2)) obwieszcza się, co następuje: W wojewódzkich sądach administracyjnych zostały zwolnione stanowiska sędziego: jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim


1) Sądzie Administracyjnym w Gdańsku;

1)

2) wa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie d Administracyjnym w Gliwicach; jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim

3) Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim; jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim

4) Sądzie Administracyjnym w Krakowie; siedem stanowisk sędziego w  Wojewódzkim

5) Sądzie Administracyjnym w Warszawie;

6) jedno stanowisko sędziego w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 1 marca 2002  r. w  sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263). Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego:  R. Hauser

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  154, poz.  1787, z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, Nr  213, poz.  1802 i  Nr  240, poz.  2052, z  2003  r. Nr  188, poz.  1838 i  Nr  228, poz.  2256, z  2004  r. Nr  34, poz.  304, Nr  130, poz. 1376, Nr  185, poz.  1907 i  Nr  273, poz.  2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1044 i  Nr  218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr  138, poz.  976, Nr  204, poz.  1482 i  Nr  230, poz.  1698, z  2008  r. Nr  223, poz.  1457, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  234, poz.  1571, z  2009  r. Nr  1, poz.  4, Nr  9, poz.  57, Nr  26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 126, poz. 714.

2) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z z  2005  r. Nr  169, poz.  1417, z  2009  r. Nr  219, poz.  1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 714.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 86, poz. 901 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 117 poz. 1188

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 527

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-21-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 72

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.