Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1936 NR 20

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 165 z 1936

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1936 r. o poborze rekruta w 1936 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 167 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1936 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1934 i 1935 rok.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 168 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu opłaty specjalnej na cele, związane z gospodarką cukrową.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 166 z 1936

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych.


 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 169 z 1936

  Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.