Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-01-31
Data wejscia w życie:1989-02-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1989


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 stycznia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 1989

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 684

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-18 poz. 1267

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1805

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1989-08-23 poz. 286

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1702

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.