Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 721 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-11-07
Data wejscia w życie:1997-01-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 721 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 152 poz. 721

USTAWA z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 207, z 1989 r. Nr 74, poz. 443 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 133, poz. 654) w art. 4 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13) nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 721 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.