Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-10
Data wejscia w życie:1999-03-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 25 poz. 222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, poz. 1018) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych w 1999 r. do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny, spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, poz. 1018).

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 1999 r. (poz. 222)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, DOPUSZCZONYCH W 1999 R. DO PRODUKCJI LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY Lp. Kod PCN

6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki); wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813: ex 6812 70 00 0

Nazwa wyrobu

Systematyczny wykaz wyrobów (SWW)

1

Płyty azbestowowo-kauczukowe z przeznaczeniem na produkcję

1338-1

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

- Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach

2

ex 6812 90 90 0 -- Pozostałe

uszczelek stosowanych:

1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: - kwas siarkowy, oleum, kwas azotowy, kwas solny, - tlenki azotu o temperaturze 850oC, - gazy poreakcyjne o temperaturze od 300oC, - chlor mokry, przy parametrach 300-1300oC w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów

2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200oC i ciśnienie od 50 barów) Uszczelki z płyt azbestowokauczukowych - z przeznaczeniem jak wyżej, - stosowane do uszczelniania układów wodnych, olejowych, wydechowych i elementów korpusowych silnika, uszczelki podgłowicowe; w typach silników „S”, S-12 U, S 1000, S-850, S-700 Azbest włóknisty dla potrzeb: - przygotowanie według specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki

1338-2

3

2524 00 Azbest ex 2524 00 30 0 - Włókna, płatki lub proszek

1418-6

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 219 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 224 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 226 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 225 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 223 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 221 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 1999/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 220 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1999/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 218 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 227 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach medycznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-03 poz. 77

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-17 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna zabestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.