Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 965 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-14
Data wejscia w życie:1999-10-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 965 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 86 poz. 965

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stefan J.Jaworski – przewodniczący, Lech Garlicki, Wiesław Johann – sprawozdawca, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 14 września 1999 r. na rozprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z późn. zm.), stanowiący, ze uchwały organów Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku nie podlegają orzecznictwu sądów, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), orzeka Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że zamyka sądową drogę dochodzenia naruszonych wolności i praw. Stefan J.Jaworski Lech Garlicki Wiesław Johann Krzysztof Kolasiński Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 965 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 967 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt SK. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 966 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 1999 r. sygn. akt K. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 964 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 963 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 33/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 962 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 961 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 960 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny"

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 959 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 958 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 957 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 956 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 955 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 954 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 953 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 952 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 951 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 950 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.