Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 450 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-05-11
Data wejscia w życie:2000-06-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 450 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 450 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 462 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 461 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 458 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 457 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 456 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 455 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 454 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 453 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 452 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przewóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 451 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 449 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolita Polską Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 448 z 2000

  Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 447 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 446 z 2000

  Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 445 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 444 z 2000

  Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 443 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 442 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.