Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1322 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-18
Data wejscia w życie:2001-11-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1322 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 122                — 9541 —                Poz. 1322


1322

U S TA W A z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w pkt 8 i 9 skreśla się wyrazy „w okresie roku rozliczeniowego”, b) w pkt 18 skreśla się wyrazy „i wykonujący zadania wynikające z Porozumienia Branżowego” ;

2) w art. 3: a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) opiniowanie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, określonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9,” b) w ust. 8 skreśla się pkt 4, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, w tym:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych dla poszczególnych plantatorów, odpowiednio do przyznanego producentowi limitu A i B cukru, oraz zasady zbywania tego prawa,

2) bazę dostawy i jakość standardową buraków cukrowych,

3) warunki produkcji i organizacji dostaw buraków cukrowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i zapłaty za nie — uwzględniając zapewnienie jednakowej ochrony interesów producentów cukru i plantatorów buraków cukrowych.”, d) skreśla się ust. 10 — 12;

3) w art. 4 wyrazy „określonych w Porozumieniu Branżowym” zastępuje się wyrazami „określonych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1322 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.