Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-24
Data wejscia w życie:2001-02-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 2001


55

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. Nr 157, poz. 800) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Doradców Głównego Geodety Kraju,

2) Departament Geodezji,

3) Departament Kartografii, Fotogrametrii i Systemów Informacji Przestrzennej,

4) Departament Katastru Nieruchomości, Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

5) Departament Prawny, Nadzoru i Kontroli,

6) Departament Spraw Obronnych,

7) Departament do Spraw Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

8) Biuro Administracyjno-Finansowe,

9) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

10) Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

11) Samodzielne stanowisko do Spraw Integracji Europejskiej.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 56 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 2001

  Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.